Komunikaty i informacje


UJ dla Krakowa: spotkanie poświęcone zanieczyszczeniu powietrza

18.01.2018 r. (czwartek) w godzinach 18:00–20:00 w Auditorium Maximum UJ odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu „UJ dla Krakowa” pt. „Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie – klimat, analiza pyłów, skutki zdrowotne”. Coraz więcej osób śledzi stan zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. I choć problem ten nie dotyczy tylko Krakowa, to wyjątkowo, położenie miasta i związany z […]


Wnioski o stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia wniosku o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2017/2018!   W związku ze zbliżającym się semestrem letnim informujemy, iż studenci zamierzający ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej na II semestr roku akademickiego 2017/2018 zobowiązani są do złożenia wniosku o wybrane świadczenie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po wcześniejszym […]


Komunikat nr 15 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Zapraszam członków Rady Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM na zebranie wyborcze w dniu 17.01.2018 roku o godz. 12.00 w sali 233 Instytutu Zdrowia Publicznego, przy ulicy Grzegórzeckiej 20 […]


Doradztwo zawodowe

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM do kontaktu z doradcą zawodowym w obszarze: Indywidualnych konsultacji z zakresu: rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia; Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców; Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji; Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych; Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji; Udzielanie informacji na […]


Ubezpieczenie NNW dla pracowników i studentów WNZ

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 studenci i pracownicy dydaktyczni UJ CM są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych odbywających się poza Uczelnią. W pozostałym zakresie studenci i pracownicy UJ CM mogą