Komunikaty i informacje


Oblicza Kariery 2019: 6 maja rusza rejestracja na zajęcia

W dniach 25-31 maja na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbędzie się kolejna edycja wydarzenia, którego celem jest pomoc studentom i absolwentom UJ CM w świadomym kształtowaniu ścieżki zawodowej. Na niektóre zajęcia liczba miejsc […]


Dodatkowe godziny wolne od zajęć dydaktycznych

W związku z § 3 ust. 1 zarządzenia nr 124 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 grudnia 2017 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020, zmienionego zarządzeniem nr 74[…]


IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa „Innowacje w Onkologii”

Komitet Organizacyjny IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Szkoleniowej „Innowacje w Onkologii” serdecznie zaprasza na konferencję.
To kolejna edycja konferencji, w trakcie której można zapoznać się z nowymi osiągnięciami w profilaktyce i diagnostyce onkologicznej […]


Doradztwo zawodowe

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM do kontaktu z doradcą zawodowym w obszarze: Indywidualnych konsultacji z zakresu: rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia; Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców; Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji; Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych; Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji; Udzielanie informacji na […]


Kurs praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne

Projekt ZintegrUJ zaprasza studentów CM UJ na bezpłatny kurs: Praktyczne aspekty diagnostyki obrazowej w oparciu o programy i konsole symulacyjne.Moduł umożliwi pogłębienie wiedzy technicznej dotyczącej poszczególnych metod obrazowania oraz przede wszystkim […]