Komunikaty i informacje


Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Dnia 16 września 2018 roku dr Anna Majda oprowadziła po Saloniku Historii Pielęgniarstwa grupę 60 krakowian w ramach dwudziestej edycji odbywających się pod hasłem „Wolność krzepi” Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego […]


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJ CM rozpoczyna nabór na 7 kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych oraz szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa internistycznego. Kształcenie odbywa się zgodnie z programami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,  znajdujących się  na stronie internetowej Centrum Kształcenia podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: http://www.ckppip.edu.pl/   Kursy specjalistyczne: Dla pielęgniarek: Opieka […]


Studenci i doktoranci UJ CM zadecydują o uczelnianym budżecie

Od 14 września na stronie https://budzet.cm-uj.krakow.pl, za pomocą specjalnie do tego przygotowanej aplikacji, studenci i doktoranci UJ CM mogą zgłaszać projekty w ramach pierwszego Budżetu Partycypacyjnego UJ CM. Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 października.  Przypomnijmy: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce – umożliwił studentom i doktorantom przedstawienie i realizację […]


Przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne

Uprzejmie informujemy, że od 18 września 2018 r. Sekcja ds. pomocy materialnej będzie przyjmowała wnioski dot. stypendium socjalnego w następujących godzinach […]


Rekrutacja do programu TRANS-SENIOR

Trwa rekrutacja 13 doktorantów Marii Curie PhD do programu TRANS-SENIOR – Innowacyjnej Sieci Szkoleniowej, mającej ukształtować przyszłe formy opieki nad osobami starszymi, finansowanej przez UE […]