Doradztwo zawodowe

Zachęcamy wszystkich studentów i absolwentów UJ CM do kontaktu z doradcą zawodowym w obszarze:

  • Indywidualnych konsultacji z zakresu: rynku pracy w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia;
  • Przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców;
  • Planowania ścieżki rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
  • Budowania profilu zawodowego w serwisach społecznościowych;
  • Zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania dotacji;
  • Udzielanie informacji na temat: dostępnych testów predyspozycji zawodowych, oferty instytucji rynku pracy oraz portali z ofertami pracy, możliwości rozwoju umiejętności interpersonalnych oraz rozmów kwalifikacyjnych;

Spotkania odbywają się w formie indywidualnych, bezpłatnych konsultacji na trzech wydziałach UJ CM. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: DORADZTWO ZAWODOWE


Powrót