Godziny dziekańskie

780.020.60.2017

 

Komunikat nr 6
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

 

Ogłaszam dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu 22 grudnia 2017 r. Uprzejmie przypominam o obowiązku odrobienia zajęć, po wcześniejszym ustaleniu odpowiedniego terminu z prowadzącymi zajęcia.

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót