Godziny dziekańskie

Kraków, dnia 27 marca 2018 r.
780.020.19.2018

 

 

Komunikat nr 3
Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
z dnia 27 marca 2018 r.

 

Ogłaszam w dniu 29 marca 2018 r. od godziny 12.00 „godziny dziekańskie” dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM.

 

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM


Powrót