Odbiór decyzji stypendialnych

Szanowni Państwo

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci, którzy wnioskowali o elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej, odbierają decyzje wyłącznie za pośrednictwem systemu USOSweb. Na adres mailowy podany na wniosku zostanie wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru.


Powrót