Rozpatrywanie wniosków o stypendium socjalne

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium socjalne przesłane pocztą rozpatrywane są w kolejności wpływu.
Ze względu na dużą ilość wniosków czas rozpatrywania to kilka dni. Wszelkie uwagi o brakach w przesłanych wnioskach znajdą Państwo w komentarzu na USOSweb. Brakujące załączniki można pobrać ze strony www.wnz.cm.uj.edu.pl 


Powrót