Procedura rejestracji na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe obowiązująca na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2019/2020

Drodzy Studenci,

rejestracja na przedmioty do wyboru i seminaria dyplomowe na rok akademicki 2019/2020 dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zostanie uruchomiona: od 27.09.2019 r. (godz. 08:00) i trwać będzie do 11.10.2019 r. (godz. 23:00). Rejestracja dotyczy przedmiotów do wyboru z semestru zimowego i letniego dla każdego kierunku zgodnie z załączonymi poniżej tabelami.

Wytyczne do rejestracji na poszczególnych kierunkach i latach studiów (tabela).


UWAGA!
Rejestracja na seminaria dyplomowe rozpoczynające się w semestrze letnim 2019/2020 zostanie uruchomiona w styczniu 2020 r.