Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne w zawodach medycznych

Zarządzanie w pielęgniarstwie i położnictwie

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej