Ubezpieczenie NNW

Uprzejmie informujemy, że decyzją Władz Wydziału w roku akademickim 2018/19 studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM zobowiązani są do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie można wykupić w Samorządzie Studentów UJ, bądź w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Przed rozpoczęciem roku akademickiego dowód ubezpieczenia należy dostarczyć do Dziekanatu.

 

Jednocześnie informujemy, że wykupione przez Uczelnię ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników dydaktycznych UJ CM obejmuje udział w zajęciach dydaktycznych i praktykach zawodowych, wynikających z programu studiów, realizowanych tylko poza Uczelnią. Uprzejmie wyjaśniamy, że koszty leczenia poekspozycyjnego nie są objęte w/w ubezpieczeniem. Jednakże, zgodnie z zarządzeniem nr 3/2012 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 10 stycznia 2012 r. – koszty postępowania poekspozycyjnego pokrywa Uczelnia. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: http://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ubezpieczenie/

Szczegóły ubezpieczenia w załączeniu:
Polisa NNW
Warunki Ubezpieczenia NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

Szkodę można zgłaszać elektronicznie poprzez stronę:
https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new