Procedury – Jakość Kształcenia

Dokumentacja Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakość Kształcenia to spis procedur, wraz z załącznikami tj. wytyczne, regulaminy, wzory dokumentów, formularze, raporty, zarządzenia i inne, które obowiązują wszystkie osoby uczestniczące w procesie dydaktycznym na Wydziale tj. nauczycieli akademickich, studentów i pracowników administracyjnych. Każda procedura wskazuje również osoby odpowiedzialne za jej wdrożenie, upowszechnianie i monitorowanie. Dokumentacja została przyjęta uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2015 r. Wszelkie propozycje zmian/uzupełnień prosimy kierować na adres kamila.welna@uj.edu.pl


Spis procedur
Załączniki
Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu
Jakość kształcenia na UJ