Studia podyplomowe

Informacje dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe znajdują się pod adresem: http://www.podyplomowe.uj.edu.pl/wydzial-nauk-o-zdrowiu

Oferta studiów podyplomowych: