Obowiązujące przepisy

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 1 października 2016 roku

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 30 września 2016 roku

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 25 maja 2015 roku do 24 listopada 2015 roku

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania o nadanie tytułu profesora otwarte od dnia 29 października 2014 roku do 24 maja 2015 roku

Postępowania o nadanie tytułu profesora, przewody doktorskie otwarte do dnia 30 września 2013 roku

Inne