Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Obsługa studentów

Agnieszka Anyżek

 • e-mail: agnieszka.anyzek@uj.edu.pl 
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 32 
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  pn, wt: 9.00-13.00
  śr: 13.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Rekrutacja
 • Zdrowie publiczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

mgr inż. Ewa Krieger-Śliwakowska

 • e-mail: ewa.krieger-sliwakowska@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 22
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  pn: 9.00-13.00
  śr: 11.00-15.00
  pt: 10.00-14.00
  wt, czw: dzień wewnętrzny

 

 • Elektroradiologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów stacjonarnych trzeciego stopnia
 • Akademiki

mgr Anna Kopeć

 • e-mail: an.kopec@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 30
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  pn, wt: 9.00-13.00
  śr: 13.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Rekrutacja
 • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia

mgr Dominika Nalepa

 • e-mail: dominika.nalepa@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 48
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt: 9.00-13.00
  śr: 11.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (1 i 2 rok studiów)

 

mgr Julia Pokrzywa

 • e-mail: julia.pokrzywa@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 38
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  poniedziałek: 9.00 – 13.00
  środa: 11.00 – 15.00
  piątek: 10.00 – 14.00
  wtorek, czwartek: dzień wewnętrzny

 

 • Fizjoterapia – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów stacjonarnych trzeciego stopnia
 • Akademiki

mgr Edyta Surówka

 • e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 37
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  pn: 9.00-13.00
  śr: 11.00-15.00
  pt: 10.00-14.00
  wt, czw: dzień wewnętrzny

 

 • Położnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Pomoc materialna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów stacjonarnych trzeciego stopnia
 • Akademiki

mgr Anna Ślepuchow

 • e-mail: anna.slepuchow@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 23
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt: 9.00-13.00
  śr: 11.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Fizjoterapia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • Fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • Zawieranie umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych w jednostkach na 
  tzw. bazie obcej

mgr inż. Zofia Wajda

 • e-mail: zofia.wajda@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 29
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  pn: 9.00-13.00
  wt: 9.00-13.00
  śr: 13.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Pielęgniarstwo – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Położnictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia

mgr Kamila Wełna

 • e-mail: kamila.welna@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 31
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt: 9.00-13.00
  śr: 11.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Fizjoterapia – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 rok studiów)

Kamila Wójtowicz

 • e-mail: ka.wojtowicz@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 47
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt: 9.00-13.00
  śr: 11.00-15.00
  pt: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • Zdrowie publiczne – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • Zdrowie publiczne – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Zdrowie publiczne, specjalność inspekcja sanitarna – studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 • Studia EuroPubHealth – dwuletnie studia magisterskie
 • Ratownictwo medyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:

 • środa: 15.30-17.00
 • pokój nr 116

 

 

 

Sekcja administracyjna

mgr Katarzyna Zębala

 

 • Obsługa spraw związanych z konkursami na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
 • Sprawy kadrowe

mgr Monika Wolarek

 • e-mail: monika.wolarek@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 21
 • Pokój nr 112
 • Godziny pracy:
  pn – czw: 9.00-14.30
  pt: dzień wewnętrzny

 

 • Sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

mgr Aneta Brhel

 

 • Sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego i postępowaniem o nadanie tytułu profesora
 • Studia doktoranckie
 • Obsługa wniosków dotyczących przyznawania odznaczeń, nagród, wyróżnień

Ewa Uhl

 • e-mail: ewa.uhl@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 45
 • Pokój nr 113
 • Godziny pracy:
  pn – pt: 7.30-15.30

 

 • Czynności kancelaryjne

mgr Bartłomiej Bąk

 

 • Administrator sieci
 

Kierownik Dziekanatu

Kierownik
mgr Anna Jawor

 

Zastępca
mgr Edyta Gądor

 

Biuro Władz Wydziału

Aneta Kutyba

 

 • Biuro Dziekana i Prodziekanów WNZ

lic. Katarzyna Siadek

 

 • Biuro Dziekana i Prodziekanów WNZ