Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że Sekcja ds. pomocy materialnej przyjmuje wnioski dot. stypendium socjalnego w następujących godzinach:

 • poniedziałek, piątek: 10.00-14.00
 • środa: 11.00-15.00
 • wtorek, czwartek: dzień wewnętrzny

Przypominamy, że wnioski muszą być kompletne, ułożone zgodnie z wykazem w oświadczeniu o dochodach.

 

Obsługa studentów

Agnieszka Anyżek

 • e-mail: agnieszka.anyzek@uj.edu.pl 
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 32 
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • organizacja i ekonomika ochrony zdrowia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • rekrutacja
 • ubezpieczenia studentów
 • program MOSTUM

 

mgr Ewa Graca

 • e-mail: ewa.graca@uj.edu.pl 
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 47 
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • zdrowie publiczne – studia stacjonarne drugiego stopnia

mgr Anna Kopeć

 • e-mail: an.kopec@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 30
 • Pokój nr 201
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • rekrutacja
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • sprawozdawczość dotycząca studentów zagranicznych
 • sprawozdawczość GUS
 • projekt EuroPubHealth, w ramach dwuletnich stacjonarnych studiów na kierunku zdrowie publiczne

mgr Marta Machnica

 • e-mail: marta.machnica@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 18
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  pn, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  wt, czw: dzień wewnętrzny

 

 • fizjoterapia – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • pomoc materialna dla studentów studiów wyższych oraz studiów stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • akademiki

mgr Dominika Nalepa

 • e-mail: dominika.nalepa@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 48
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (1 i 2 rok studiów)
 • współpraca w zakresie organizacji dydaktyki z Centrum Językowym UJ CM i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

 

mgr Edyta Surówka

 • e-mail: edyta.surowka@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 37
 • Pokój nr 117
 • Godziny pracy:
  pn, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  wt, czw: dzień wewnętrzny

 

 • położnictwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • pomoc materialna dla studentów studiów wyższych oraz studiów stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • akademiki

mgr Anna Ślepuchow

 • e-mail: anna.slepuchow@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 23
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • fizjoterapia – studia stacjonarne jednolite magisterskie
 • zawieranie umów na prowadzenie zajęć dydaktycznych w jednostkach na 
  tzw. bazie obcej oraz w zakresie Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących
 • koordynacja terminarza obron egzaminów dyplomowych na studiach drugiego stopnia

mgr inż. Zofia Wajda

 • e-mail: zofia.wajda@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 29
 • Pokój nr 116
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • elektroradiologia – studia stacjonarne pierwszego stopnia
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • położnictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • koordynacja spraw organizacji studenckich i wydarzeń na wydziale

mgr Kamila Wełna

 • e-mail: kamila.welna@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 31
 • Pokój nr 215
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: dzień wewnętrzny

 

 • fizjoterapia – studia stacjonarne drugiego stopnia
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne pierwszego stopnia (3 rok studiów)
 • zdrowie publiczne – studia niestacjonarne drugiego stopnia (do wygaszenia)
 • zdrowie publiczne, spec. inspekcja sanitarna – studia niestacjonarne  pierwszego stopnia (do wygaszenia)
 • sprawy dotyczące wymiany zagranicznej studentów, współpraca międzynarodowa, oferta edukacyjna wydziału dla studentów zagranicznych 
 • koordynacja spraw związanych z jakością kształcenia

Kamila Wójtowicz

 

Sekcja administracyjna

mgr Katarzyna Zębala

 

 • obsługa spraw związanych z konkursami na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego
 • sprawy kadrowe

mgr Monika Wolarek

 

 

mgr Aneta Brhel

 • e-mail: aneta.brhel@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 35
 • Pokój nr 112
 • Godziny pracy:
  pn, wt, pt: 10.00-14.00
  śr: 11.00-15.00
  czw: 11.00-13.00

 

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora

Aneta Kutyba

 

 • sprawy związane z nadawaniem stopni naukowych doktora habilitowanego i postępowaniem o nadanie tytułu profesora
 • studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie)
 • obsługa wniosków dotyczących przyznawania odznaczeń, nagród, wyróżnień

Ewa Uhl

 • e-mail: ewa.uhl@uj.edu.pl
 • tel.: (12) 634 33 97 wew. 45
 • Pokój nr 113
 • Godziny pracy:
  pn – pt: 7.30-15.30

 

 • czynności kancelaryjne

mgr Bartłomiej Bąk

 

 • administrator sieci
 • Wydziałowy Koordynator USOS (nadawanie uprawnień)

Kierownik Dziekanatu

Kierownik
mgr Anna Jawor

 

Zastępca
mgr Edyta Gądor

 
  

Biuro Władz Wydziału

mgr Monika Mielech

 

lic. Katarzyna Siadek