Przedstawiciele na kadencję 2016-2020

Pełnomocnicy Dziekana

 • dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski – Pełnomocnik Dziekana ds. internacjonalizacji
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr Anna Leja-Szpak/ z-ca mgr Marta Barłowska-Trybulec – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ds. promocji
 • dr hab. Piotr Pierzchalski – Pełnomocnika Dziekana ds. tworzenia zaplecza badawczego dla jednostek Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM

Kierownicy studiów

 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska – kierownik studiów na kierunku elektroradiologia
 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – kierownik studiów na kierunku fizjoterapia
 • dr hab. Agnieszka Gniadek – kierownik studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański – kierownik studiów na kierunku ratownictwo medyczne
 • dr hab. Christoph Sowada – kierownik studiów na kierunku zdrowie publiczne wraz ze specjalnością inspekcja sanitarna
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – kierownik studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • dr Alicja Domagała – kierownik studiów podyplomowych: Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej
  (Instytut Zdrowia Publicznego)

Koordynatorzy kierunków studiów

 • dr Anna Dubis – elektroradiologia
 • dr Alicja Fąfara, dr Bartosz Trybulec – fizjoterapia
 • dr Ewa Ziarko, mgr Joanna Łatka – pielęgniarstwo
 • dr Małgorzata Dziubak, mgr Elżbieta Sibiga – położnictwo
 • mgr Małgorzata Sulej/ z-ca mgr Andrzej Kopta – ratownictwo medyczne
 • dr Stojgniew Sitko – zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia; zdrowie publiczne niestacjonarne pierwszego stopnia specjalność inspekcja sanitarna
 • dr Bartosz Balcerzak – zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
 • dr Ewa Kocot – zdrowie publiczne studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • mgr Anna Szetela – Europabhealth (harmonogramy zajęć, rezerwacja sal)
 • dr Tomasz Bochenek – EuroPubHealth (praktyki studenckie, egzaminy dyplomowe)

Wydziałowa Komisja ds. Nauczania

 • dr hab. Maria Kózka, prof. UJ – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski – z-ca przewodniczącej
 • dr Anna Dubis (elektroradiologia)
 • dr Alicja Fąfara (fizjoterapia)
 • dr Bartosz Trybulec (fizjoterapia)
 • dr Ewa Ziarko (pielęgniarstwo)
 • mgr Joanna Łatka (pielęgniarstwo)
 • dr Małgorzata Dziubak (położnictwo)
 • mgr Elżbieta Sibiga (położnictwo)
 • mgr Małgorzata Sulej (ratownictwo medyczne)
 • mgr Anna Szetela (zdrowie publiczne)
 • dr Ewa Kocot (zdrowie publiczne)
 • mgr Edyta Gądor (administracja)
 • Kamila Wójtowicz (administracja)
 • Natalia Mreńca (student: elektroradiologia)
 • Kateryna Fysun (student: fizjoterapia)
 • Damian Piecuch (student: pielęgniarstwo)
 • Małgorzata Kuźniar (student: położnictwo)
 • Aleksandra Kamińska (student: ratownictwo medyczne)
 • Marcin Andrzejczak (student: zdrowie publiczne)

Opiekunowie lat

 • Elektroradiologia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  II rok – lek med. Małgorzata Dobrowolska-Bąk
  III rok – mgr Eliza Borkowska
   
 • Fizjoterapia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  III rok – mgr Katarzyna Lubomska
   
 • Fizjoterapia studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Tomasz Maicki (do 30.09.2018 r.), mgr Bożena Latała (od 01.10.2018 r.)
  II rok – mgr Justyna Pawłowska (do 30.09.2018 r.), mgr Ewa Wodka-Natkaniec (od 01.10.2018 r.)
   
 • Fizjoterapia studia niestacjonarne drugiego stopnia
  I rok – mgr Anna Pilch
  II rok – mgr Kamila Boczoń
 • Fizjoterapia studia stacjonarne jednolite magisterskie
  I rok – dr Bartosz Trybulec (do 30.09.2018 r.), mgr Grzegorz Frankowski (od 01.10. 2018 r.)
  II rok – mgr Barbara Ćwiertnia
   
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Joanna Zalewska-Puchała/ z-ca mgr Marta Kasper
  II rok – dr Ewa Kawalec-Kajstura/ z-ca mgr Mieczysława Perek
  III rok – dr Anita Orzeł-Nowak/ z-ca dr Anna Piskorz
   
 • Pielęgniarstwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Grażyna Puto/ z-ca mgr Marlena Padykuła
  II rok – dr Anna Gawor/ z-ca dr Agata Reczek
   
 • Pielęgniarstwo studia niestacjonarne drugiego stopnia
  II rok – dr Krystyna Twarduś/ z-ca dr Jadwiga Piątek
   
 • Położnictwo studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Anna Mierzwa/ z-ca mgr Jadwiga Gierczak
  II rok – dr Stanisława Morawska/ z-ca  mgr Anna Kosowska
  III rok – mgr Patrycja Ostrogórska/ z-ca mgr Wioletta Wolska
   
 • Położnictwo studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Genowefa Gaweł/ z-ca dr Kazimiera Płoch
  II rok – mgr Anna Kliś-Kalinowska/ z-ca dr Patrycja Zurzycka
   
 • Ratownictwo medyczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – mgr Zofia Kłapa
  II rok – mgr Marek Siuta
  III rok – lek med. Piotr Puc
   
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Barbara Zawadzka
  II rok – dr Renata Wolfshaut-Wolak
  III rok – mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
   
 • Zdrowie publiczne studia stacjonarne drugiego stopnia
  I rok – dr Jaśmina Żwirska
  II rok – dr Ekaterina Kissimova-Skarbek

 • Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia studia stacjonarne pierwszego stopnia
  I rok – dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Mobilność studentów

mgr Anna Szetela – Wydziałowy Koordynator ds. programu Erasmus+ i wymiany studenckiej

Koordynatorzy ds. wymiany studenckiej na poszczególnych kierunkach:

 • mgr inż. Eliza Borkowska – Elektroradiologia
 • dr Agnieszka Mazur -Biały – Fizjoterapia
 • dr Iwona Malinowska-Lipień – Pielęgniarstwo
 • dr Stanisława Morawska – Położnictwo
 • mgr Marek Maślanka – Ratownictwo Medyczne
 • mgr Anna Szetela – Zdrowie Publiczne

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodniczący
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko – nauczyciel akademicki
 • Damian Piecuch – przedstawiciel wskazany przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów
 • mgr Małgorzata Paplaczyk – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • mgr Edyta Gądor – przedstawiciel administracji
 • mgr Kamila Wełna – przedstawiciel administracji

Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na WNZ UJ CM

 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – elektroradiologia
  dr hab. Izabela Herman-Sucharska – przewodnicząca
  dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
  mgr Karolina Bartynowska-Prząda
  Dominika Murawska – przedstawiciel studentów
  dr hab. Tadeusz Popiela – przedstawiciel pracodawców
  Dominika Birgiel-Pąchalska – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – fizjoterapia
  dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka – przewodnicząca
  dr Agnieszka Śliwka
  dr Anna Spannbauer
  dr Magdalena Jaworek
  Wiktor Wąsicki – przedstawiciel studentów
  dr Wojciech Szwarczyk – przedstawiciel pracodawców
  mgr Dominika Pasiczyńska-Mazur – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – pielęgniarstwo
  dr Lucyna Ścisło – przewodnicząca
  dr Ilona Kuźmicz
  dr Grażyna Cepuch
  mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka
  Edyta Piętak – przedstawiciel studentów
  mgr Mirosława Dzikowska – przedstawiciel pracodawców
  mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – położnictwo
  dr Dorota Matuszyk – przewodnicząca
  dr Barbara Prażmowska
  dr Renata Madetko
  mgr Patrycja Ostrogórska
  mgr Renata Tokarska
  Małgorzata Kuźniar – przedstawiciel studentów
  mgr Maria Beczkowicz – przedstawiciel pracodawców
  mgr Katarzyna Wajda – przedstawiciel administracji

 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – ratownictwo medyczne
  prof. dr hab. Zbigniew Kopański – przewodniczący
  mgr Marek Siuta
  mgr Marek Maślanka
  Aleksandra Kamińska – przedstawiciel studentów
  dr Janusz Czekaj – przedstawiciel pracodawców
  Jolanta Futrzyk – przedstawiciel administracji

 • Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia na kierunku – zdrowie publiczne
  dr hab. Christoph Sowada – przewodniczący
  dr Tomasz Bochenek
  dr Urszula Stepaniak
  Magdalena Pędzisz – przedstawiciel studentów
  mgr Sylwia Grzesiak-Ambroży – przedstawiciel pracodawców
  dr Alicja Domagała – przedstawiciel studiów podyplomowych
  mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel administracji
   
 • Zespół Doskonalenia Jakości studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
  dr hab. Joanna Bonior – przewodnicząca
  dr Renata Wolfshaut-Wolak
  dr Wojciech Klapa
  mgr Barbara Bulanowska – przedstawiciel pracodawców
  mgr Małgorzata Paplaczyk – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Wydziałowa Komisja Stypendialna

 • Małgorzata Kuźniar – przewodnicząca
 • Magdalena Pędzisz – z-ca przewodniczącej
 • Dominika Murawska – członek
 • Natalia Mreńca – członek
 • mgr Edyta Surówka – koordynator
 • mgr Julia Pokrzywa – koordynator

Komisja doktorancka

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Piotr Popik
 • prof. dr hab. Roman Nowobilski
 • mgr Małgorzata Paplaczyk (doktorantka)

Rada programowa studiów trzeciego stopnia

 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek – przewodnicząca
 • dr hab. Piotr Pierzchalski
 • dr Stojgniew Sitko
 • mgr Joanna Sułkowska – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

Wydziałowa doktorancka komisja stypendialna

 • mgr Zuzanna Radosz – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • mgr Renata Bakalarz – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • mgr Angelika Sosulska – przedstawiciel uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)
 • mgr Edyta Surówka – przedstawiciel administracji

Wydziałowa Komisja ds. Finasowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 • prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
 • prof. dr hab. Andrzej Pilc
 • dr hab. Mirosław Szura
 • dr hab. Jan Bilski
 • dr hab. Piotr Sura

Wydziałowa Komisja ds. Ocen Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
 • prof. dr hab. Jan Hartman
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • prof. dr hab. Piotr Popik
 • dr hab. Agnieszka Gniadek
 • dr hab. Christoph Sowada

Wydziałowa Komisja ds. Zatrudnienia i Rozwoju Kadry

 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • prof. dr hab. Tadeusz Gaździk
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański
 • dr hab. Agnieszka Gniadek
 • dr hab. Christoph Sowada

Obsługa stron internetowych