Rada Wydziału

 • Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Tomasz Brzostek                         
 • Prodziekan Wydziału: prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka  
 • Prodziekan Wydziału: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ                          
 • Prodziekan Wydziału: prof. dr hab. Roman Nowobilski                                                                                 
 • prof. dr hab. Antoni Czupryna                                                                   
 • prof. dr hab. Tadeusz Gaździk                                                                                                           
 • prof. dr hab. Jan Hartman                                                                         
 • prof. dr hab. Roman Herman                                                                    
 • prof. dr hab. Grażyna Jasieńska                                                                 
 • prof. dr hab. Jolanta Jaworek                                                                     
 • prof. dr hab. Marek Klimek                                                                      
 • prof. dr hab. Zbigniew Kopański                                                               
 • prof. dr hab. Jarosław Kużdżał                                                                        
 • prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska                                                    
 • prof. dr hab. Andrzej Pająk                                                                                                                                          
 • prof. dr hab. Piotr Popik                                                                            
 • prof. dr hab. Marian Szczepanik            
 • dr hab. Jan Bilski, prof. UJ                                                                        
 • dr hab. Joanna Bonior                                                                               
 • dr hab. Mariusz Duplaga                                                                           
 • dr hab. Artur Gądek                                                                                  
 • dr hab. Agnieszka Gniadek                                                                       
 • dr hab. Izabela Herman-Sucharska 
 • dr hab. Dorota Karkowska   
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • dr hab. Iwona Kowalska-Bobko
 • dr hab. Monika Majewska-Szczepanik                                                               
 • dr hab. Piotr Pierzchalski                                                                                                                               
 • dr hab. Zygmunt Pucko                                                                            
 • dr hab. Christoph Sowada                                                                         
 • dr hab. Piotr Sura                                                                                     
 • dr hab. Mirosław Szura       
 • dr hab. Marcin Waligóra                                                                      
 • dr hab. Magdalena Wilk-Frańczuk                                                              

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale

 • dr Maria Cisek
 • dr Alicja Kamińska
 • dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka
 • dr Dorota Matuszyk
 • dr Katarzyna Nawrot-Porąbka
 • mgr Anna Szetela
 • dr Joanna Zalewska-Puchała
 • dr Joanna Zyznawska

 Przedstawiciele pracowników Wydziału nie będący nauczycielami akademickimi

 • mgr Monika Duszka
 • mgr Edyta Gądor
 • mgr Paweł Jagielski
 • mgr Anna Jawor                                                                                       

Przedstawiciele samorządu studenckiego Wydziału

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr Justyna Kot                                                                                       
 • mgr Joanna Sułkowska