Władze

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego
prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka

 

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich – studia stacjonarne
dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

 

Prodziekan ds. studenckich – studia niestacjonarne
prof. dr hab. Roman Nowobilski