Władze

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Godziny przyjęć: piątek 13:30-15:00

 

Prodziekan ds. stopni i rozwoju naukowego
prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Godziny przyjęć: wtorek 12:00-13:00

 

Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich – studia stacjonarne
dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
Godziny przyjęć: poniedziałek 13:30-14:00, środa 14:30-15:00

 

Prodziekan ds. studenckich – studia niestacjonarne
prof. dr hab. Roman Nowobilski
Godziny przyjęć: wtorek 14:00-14:30, środa 14:30-15:00